Osteopati vid ryggbesvär.
Ryggsmärtor är mycket vanliga, antingen i form av akut smärta eller som kronisk smärta under längre perioder.

Varför får man ont i ryggen?
Det finns många orsaker till varför man får ryggbesvär. Om man ska kunna förebygga och behandla dessa problem är det viktigt att förstå orsakerna till smärtan. Början till besvären beror ofta på en olycka eller ett trauma långt tillbaka i tiden.

När kroppen samlar stress.
Ryggbesvären kommer inte vanligtvis direkt efter en skada. Däremot rubbas ryggradens mekanik så att spänningar byggs upp under längre tid. Symtomen kommer ofta smygande. Smärtan kan exempelvis utlösas av fysisk aktivitet, känslomässig stress eller sjukdomar. Ibland kan en mindre spänning ge upphov till mer smärta och ta längre tid att läka än väntat. Det kan bero på att kroppen nått gränsen för vad den klarar av i kombination med tidigare skador. En ny påfrestning kan bli ”droppen som får bägaren att rinna över”. Vid behandling blir det ofta nödvändigt att frigöra stressen från tidigare skador och trauman för att kunna lindra den aktuella smärtan och minska risken att problemet återkommer.

När det händer en olycka.
Stress i kroppen orsakar ofta problem även i andra områden än i ryggen. Andra symtom är trötthet, humörsvängningar, depression, sömnrubbningar, huvudvärk, mensbesvär, matsmältningsproblem och känslighet för infektioner som beror på nedsatt immunförsvar. Många av dessa symtom lindras av osteopatisk behandling. Det finns olika typer av olyckor som brukar vara bidragande orsaker till ryggbesvär. De vanligaste beskrivs här:

Arbetsskador.
Dålig arbetsställning vid exempelvis datorn kan ge spänningar i ryggraden och leda till ryggbesvär. Arbetsställningen bör förbättras samtidigt som man frigör stressen i ryggraden på djupet med osteopatisk behandling.

Skador vid lyft.
Tunga eller obekväma lyft kan orsaka ryggbesvär, särskilt om de utförs på fel sätt. Om ryggraden redan är stressad av andra orsaker kan det räcka med ett litet lyft för att orsaka spänningar som vanligtvis uppkommer i den svagaste delen av ryggraden.

Bilolyckor.
I alla biloyckor, även vid låga hastigheter, utsätts kroppen för kraften av en plötslig hastighetsförändring och kan kastas omkring våldsamt i olika riktningar. Osteopater kan ofta känna verkan av stress som låsts fast i kroppsvävnaderna efter t.ex. en whiplashskada. Det är inte bara nacken som påverkas utan hela kroppen. Om denna spänning inte behandlas kan den finnas kvar resten av livet.

Fallolyckor.
Vid fall blir det ofta stötar och vridningar i ryggraden och vissa delar kan bli skadade eller komprimerade. Den typen av fall då man halkar och sätter sig är särskilt allvarligt. Förutom den direkta skadan på nedre delen av ryggraden, får man också spänningar i nacken genom den plötsliga rörelse huvudet utsätts för. Huvudvärk och nackbesvär är mycket vanliga efter den här typen av skada.

Direkta skador.
Direkta skador som sparkar eller slag mot ryggraden kan ge upphov till rubbningar av mekaniken i ryggraden. Problemen kan förvärras med tiden även om det inte märks vid det aktuella tillfället.

Slag mot huvudet.
Slag mot huvudet kan förändra skallbenens normala rörelser, vilket i sin tur kan leda till problem i resten av kroppen. Hållningen kan ändras av slag mot huvudet eftersom ryggraden anpassar sig efter skadan och det kan orsaka spänningar.

Förlossningsskador.
Under förlossningen kan mammans bäcken bli vridet då barnets huvud pressas ut. I de flesta fall rättar vridningen till sig av sig själv, men om den är allvarlig kan den finnas kvar i flera år och störa ryggradens och bäckenets mekanik. Det kan leda till ryggsmärtor, förstoppning, stressinkontinens, huvudvärk, oregelbunden mens och förlossningsdepression.

Tandproblem.
Ojämnt bett, bryggor, tandproteser och utdragna tänder kan påverka kroppen.

Vanliga resultat av whiplashskador:

Nacken:
Översträckning av nackens muskler och ligament ger ofta ihållande nacksmärtor och huvudvärk och kan leda till ledinflammation.

Nedre delen av ryggen:
Korsbenet blir ofta fastkilat i bäckenet vilket leder till stelhet och sämre rörlighet. Vid en whiplashskada är det en av de viktigaste skadorna som behöver behandlas.

Bröstkorgen:
Vanliga problem i detta område är smärtor i axlarna, matsmältningsproblem, halsbränna, gallbesvär, bröståkommor, smärta eller astma.

Råd vid ryggbesvär.
Eftersom alla är olika finns det några allmänna regler som gäller om man vill minska eller förhindra ryggbesvär.

När du lyfter något.
Stå rakt framför det du ska lyfta och håll tyngden nära kroppen. Böj knäna och håll ryggen så rak som möjligt.

När du sitter.
Sitt inte ihopsjunken på stolen utan se till att nedre delen av ryggen har stöd. Sitt långt in på stolen och var rak i ryggen. Stolsitsar som lutar framåt håller ryggraden i balans och fri från spänningar.

När du motionerar.
Motionera förståndigt. Om du är otränad blir musklerna fort trötta och du riskerar att skada dig. Varva korta mer ansträngande pass med mjuka övningar.

Om du får ont.
Ta en paus. Smärtan finns där av ett gott skäl. Om du lyssnar på tidiga varningssignaler har du en god chans att förhindra att situationen förvärras. Smärtstillande medel döljer tidiga varningssignaler, så var extra försiktig om du använder det.

Gör det som känns mest bekvämt och inte det som är mest lämpligt.

Mjuka övningar förbättrar smidigheten och muskelstyrkan. Yoga och simning är nyttigt. Motionera en kort stund första gången och känn efter vilken effekt det får dagen efter. Om allt fungerar bra kan man öka på motionspasset nästa gång.

Om ryggbesvären inte försvinner sök hjälp hos en osteopat efter en till två veckor. Om du får akuta ryggsmärtor, kontrollera med din osteopat om det är lämpligt att göra motionsövningarna.

Osteopatisk behandling.
Osteopater är skickliga på att bedöma mekaniken i hela kroppen. De använder mjuka tekniker för att återskapa balans och vila i ryggradens rörelse och funktion. Det lindrar smärta och obehag samt minskar slitaget på ryggraden vilket kan ge ledinflammationer.

När bör man kontakta en osteopat?
Att förebygga är bättre än att bota och det är ofta lättare för en osteopat att behandla underliggande stress och spänningar när det inte finns några ryggsmärtor. Man behöver inte ha ont den dag man får sin behandling. Det är bättre att konsultera en osteopat innan ryggbesvären blir allvarliga. Ryggbesvär är lättare att behandla på ett tidigt stadium. Det är viktigt att minimera skadan som kan orsakas av ojämn belastning på svaga områden i ryggraden.

För mer information eller tidsbokning kontakta:
Peter Johansson Varberg
Osteopat D.O. E-posta Peter!

Eller:
Liselotte Berg Göteborg
Osteopat D.O. E-posta Liselotte!

Producerad av Elizabeth Hayden D.O. och Clive Hayden D.O. England
Denna text baserar sig på klinisk observation och är producerad som patientinformation
Copyright i Sverige och Danmark. Kopiering absolut förbjuden.